KORSVÄGEN

MEDITATION INFÖR KORSVÄGSANDAKTEN


Den Mirakulösa medaljens bön

Medal of Our Lady of Graces, The Raccolta, ed. 1910, #255

 

 

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till dig.

 

 

O Maria sine labe concepta, ora pro nobis, qui ad Te confugimus.


FÖLJ DE 14 STATIONERNA ...


Steg-för-Steg

Detail: Jesus Christ enters Jerusalem, after Matthias Scheits, 1710. The Art of Christianity Collection. AP00064. Used with Permission. 

 ©CommanderCrossRosary2019/07201, Stockholm.

KORSVÄGEN - VIA CRUCIS 

ÖPPNINGSBÖN

inför Högaltaret


I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen


† In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti

Herre Jesus Kristus, för mina och världens synder tog du korset på dig för att gå den tunga vägen från Pilatus domstol upp till Kalvarieberget.

Du var ljuset som hade kommit till världen, men människorna hatade ljuset, och därför måste du dö.


Du drog dig inte undan. Så uppenbarade du Guds kärlek till oss.

Min Herre Jesus Kristus, också jag hör till dem som ofta har valt mörkret framför ljuset. Förlåt mig alla mina synder och se i nåd till alla dem som lever i synd. Överge mig inte, väck mig till liv.


Herre Jesus Kristus, jag vill följa dig. Låt mig få vara din lärjunge och hjälp mig att bära ditt kors. Låt mig nu i anden följa dig på ditt lidandes väg på rätt sätt så att jag blir stärkt i tron och kärleken och alltmera villig att offra mig närhelst du kallar mig.  

Stabat Mater dolorosa            Juxta crucem lacrymosa      Dum pendebat Filius

 

(Intill Korset, vid Hans sida,)            (Modern grät, såg Honom lida)            (nära Sonen till Hans slut)Alla 14 stationers översättningar av Stabat Mater är utförda av Gunilla von Wachenfelt, Stockholm 2021.

"Låt oss Bedja"-texterna är skrivna av Kardinal Ratzinger år 2005.

STATION I

Jesus blir dömd till döden av Pilatus  – Iesus condemnatur ad mortem –


- knäböj -


Ecce Homo


Ecce Homo, Ludovicus Siceram, 1623. The Art of Christianity Collection. AP00023. Used with Permission.

®RosenkransensVänner2017/05835, Stockholm., ©CommanderCrossRosary2019/07201.

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.


- avslut knäböj -


Mysteriumur Evangelium:  Matt 27:1,2, 11-26, Mark 15:2-15; Luk 23:2-5,13-25; Joh 18:28-19:16:

När Jesus anklagades av överprästerna och de äldste svarade han inte. Pilatus frågade:

”Vad skall jag då göra med den Jesus som kallas Messias?”


Alla svarade: ”Han skall korsfästas!” Han frågade: ”Vad har han gjort för ont?”

Men de ropade ännu högre: ”Han skall korsfästas!”


Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas.” 

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Världens Domare, som en dag återkommer för att döma oss alla,

står där, förnedrad och försvarslös inför den världslige domaren.

 

Människorna i folkmassan skriker eftersom alla de andra skriker

och de skriker detsamma som alla de andra skriker.

 

Och på detta sätt trampas rättvisan ner av svaghet, feghet och rädsla

för den styrande trendens påbud.

 

Samvetets milda röst drunknar i massans skrik.

Ondskan får sin kraft av beslutslöshet och oro för vad andra tycker.

Amen


Översättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.

Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

Cujus animan gementem         Contristatam, et dolentem         Pertransivit gladius

 

(I sitt brustna modershjärta,)           (all Hans sorg och bittra smärta)         (bär hon med sin käre Son.)

STATION II

Jesus tar korset på sig – Iesus suscipit crucem –


- knäböj -


Flagellation, Pieter de Bailleu, 1708. The Art of Christianity, AP00123. Used with Permission. 

©CommanderCrossRosary2019/07201.

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.


- avslut knäböj -


Mysteriumur Evangelium:  Matt 27:27-31, Mark 15:16-20, Joh 19:17:


Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktstyrkan. 


De tog av Jesus kläderna och efter de piskat honom, hängde på honom en purpurröd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom och hånade honom och sade:

”Leve judarnas konung.”


De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom.


Han bar själv sitt kors ut till Golgota.

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Herre, Du underkastade Dig villigt hån och och förakt.

 

Hjälp oss att inte bebland oss med dem som ser ner på de svaga och lidande.

 

Hjälp oss att känna igen Ditt ansikte i de ödmjuka och utstötta

 

Må vi aldrig ge upp när vi står ansikte mot ansikte med denna världens förakt

som förlöjligar vår lydnad för Din vilja.

 

Du bar Ditt eget Kors och Du ber oss att följa Dig på denna stig.

Hjälp oss lyfta Korset och inte undvika det,

Amen


Översättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen


Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

®RosenkransensVänner2017/05835, Stockholm., ©CommanderCrossRosary2019/07201.

O quam tristis et afflicta       Fuit illa benedicta          Mater Unigeniti

 

(Ack hur sorgsen och förtvivlad)     (denna Moder, högt välsignad)     (sörjer sin enfödde son.)

Jesus faller för första gången – Iesus prima vice sub cruce labitur –- knäböj -


STATION III

Christ Carry the Cross, Johannes Luyken, 1708. The Art of Christianity, AP00184. Used with Permission. 

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.


- avsluta knäböj -


Mysteriumur Evangelium:  Jesaja 53:4-7, Joh 19:16-18:


… Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen, på hebreiska Golgota. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.

Vi gick alla vilse som får, var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt ...

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Jesus, Korsets tyngd fick dig att falla ner på marken.

Tyngden av vår synd, tyngden av vårt högmod, drog Dig ner.

 

Men Ditt fall är ingen tragedi eller vanlig, mänsklig svaghet.

 

Du kom till oss när vi, i vårt högmod, hade fallit.

 

Herre hjälp oss; vi har fallit.

 

Hjälp oss att överge vårt ödeläggande högmod, och

genom att lära oss av Din ödmjukhet, stiga upp igen.

Amen


Översättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen


Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

Quae moerebat, et dolebat          Pia Mater, dum videbat             Nati poenas inclyti

 

(Kristus plågas svårt på Korset)     (Hon, vid foten, lider också)     (nu med sin döende Son.)

STATION IV

Jesus möter sin moder – Iesus obviat matri –


- knäböj -


Detail:The Carrying of the Cross.Jean Arrmengaud, c. 1866.The Art of Christianity Collection. AP00004. Used with Permission. 

©CommanderCrossRosary2019/07201.

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.


- avslut knäböj -


Mysteriumur Evangelium:  Mark 3:34-35, Luk 2:34-35:


“Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid

– ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd –

för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.”.


Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade:

”Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.” 


Hans mor bevarade allt detta i sitt hjärta.

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Sankta Maria, Guds Moder, du förblev trogen när lärjungarna flydde.

 

Liksom du trodde på ängelns otroliga budskap

 att du skulle bli Moder till den Allrahögste,

 

så var din tro stark även i denna Hans största förnedrings timma.

 

Därför, i Korsets timma, vid tiden för världens mörkaste natt,

 

blev du alla de rättrognas Moder, Kyrkans Moder.

AmenÖversättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen


Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

Quis est homo qui non flerent     Matrem Christi si videret     In tanto supplicio?

(Vem finns där som inte gråter)     (när lidandet så djupt man åter)     (ser i Kristi Moders barm?)

STATION V

Simon från Kyrene hjälper Jesus att bära korset – Simon Cyrenaeus angariatur –


- knäböj -


Christ Carry the Cross, Johann Baumgartner. Princely Collection. GR00922. Used with Permission.

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.


- avsluta knäböj -


Mysteriumur Evangelium:  Matt 10:38, 27:32, 16:24, Mark 15:21, Luk 14:;25-27, 23:26-32, Apg 14:22:


Stora skaror gick tillsammans med honom, och han vände sig om och sade till dem:

“Den som inte tar sitt kors och följer efter mig är inte värd att tillhöra mig. …

Den som inte bär sitt kors och följer efter mig kan inte vara min lärjunge. "


På vägen ut träffade soldaterna på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära Jesus kors. 


Sedan sade Jesus till sina lärjungar:

”Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig

och styrkte lärjungarna och manade dem att behålla sin tro. ”

Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike.”

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Herre, Du öppnade Simon av Kyrenes ögon och hjärta och

Du gav honom, genom att han delade Ditt Kors, trons nåd.

 

Hjälp oss hjälpa vår nästa när de behöver det,

även om det inkräktar på våra egna planer och önskemål.

 

Hjälp oss att inse att det är en nåd att kunna dela en annans kors och 

på så sätt veta att vi vandrar tillsammans med Dig utmed vägen.

 

Hjälp oss att uppskatta med glädje att

när vi tar del av Ditt lidande och denna världens lidande

 

så blir vi Frälsningens tjänare och kan hjälpa till att bygga upp Din Kropp, Kyrkan.

AmenÖversättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.


Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

Quis non posset contristari          Christi Matrem contemplari       Dolentem cum Filio?

 

(Vad är det för mänskligt hjärta)              (som inte känner Moderns smärta,)            (när Svärdet spesar hennes själ.)

STATION VI

Veronica räcker Jesus svetteduken – Veronica Christo sudarium porrigit –- knäböj -


Detail: La Veronica asciuga il volto di Gesù, Lucas van Leyden, c. 1521. The Art of Christianity Collection. AP00061. Used with Permission. 


W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.

- avslut knäböj -

Mysteriumur Evangelium:  Mark 9:41,Jesaja 53:2-3:


Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vänder sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon.


“ Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus

– sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön. -

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Herre, giv oss rastlösa hjärtan, hjärtan som söker Ditt ansikte. 

 

Bevara oss för den hjärtats blindhet som bara ser tingens yta. 

 

Giv oss den enkelhet och renhet som låter oss känna igen Din närvaro i världen.

 

När vi inte kan åstadkomma storverk, 

giv oss det mod som kommer av ödmjukhet och godhet.

 

Prägla Ditt Ansikte på våra hjärtan.

 

Må vi möta Dig utmed vägen och visa världen Din avbild.

AmenÖversättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen


Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

©CommanderCrossRosary2019/07201, Stockholm.

Pro peccatis suae gentis            Vidit Iesum in tormentis      Et flagellis subditum

 

(Sönderriven utav gissel,)     (hånad, fördömd, och bespottad)     (hennes kära lilla Barn.)

STATION VII

Jesus faller för andra gången – Iesus ad portam urbis Ierusalem cadit secundo –- knäböj -


Detail: Carrying the Cross, Fred de Witt, The Art of Christianity. AP00153. Used with Permission. 

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.

- avslut knäböj -

Mysteriumur Evangelium:  Klag 3:1-2, 9, 16-18, Jesaja 53:5:


Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder, han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot.


"Jag är mannen som fått lida under hans vredes gissel.

Han har drivit mig ut i ett mörker utan ljusning.

Han har stängt in mig så att jag inte kan fly, han har satt tunga bojor på mig.

Hur jag än klagar och ropar sluter han öronen för min bön.

Med stenblock stängde han vägen för mig, stigen blev oframkomlig.

Han krossade mina tänder mot grus och fick mig att täcka mig i aska.” 

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Herre Jesus Kristus, Du har burit alla våra bördor och Du fortsätter att bära oss.

 

Vår vikt har fått Dig att falla.

 

Lyft oss upp, för vi kan inte själva resa oss ur dammet . 

 

Befria oss från lustans band. 

 

Istället för ett hjärta av sten, giv oss ett köttsligt hjärta som kan se. 

 

Hjälp oss att lägga märke till andras andliga och materiella behov,

och ge dem den hjälp de behöver.

 

Lyft upp oss så att vi må kunna upplyfta andra.

 

Giv oss hopp varje mörkrets ögonblick så att vi må kunna bringa Ditt hopp till världen. 

AmenÖversättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.


Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


©CommanderCrossRosary2019/07201.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

Vidit suum dulcem            Natum Moriendo desolatum      Dum emisit spiritum

 

(Han som dog för våra synder)      (hon såg korsfäst, övergiven,)         (tills Han gav Sin Ande upp.)

STATION VIII

Jesus talar till Jerusalems kvinnor – Turba mulierum plangunt super Iesum –


- knäböj -


Detail: The Carrying of the Cross, Jean Arrmengaud, c. 1866. The Art of Christianity Collection. AP00004. Used with Permission. 

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.

- avslut knäböj -

Mysteriumur Evangelium:  Luk 23:27-31, Joh 15:1-10:


Jesus vände sig om och sade till dem:

”Jerusalems döttrar, gråt inte över mig, gråt över er själva och era barn.

Det kommer en tid då man skall säga:

Saliga de ofruktsamma, de moderliv som inte har fött och de bröst som inte har gett di.

Då skall man säga till bergen: Fall över oss,

och till höjderna: Dölj oss.

Ty om man gör så med det gröna trädet, vad skall då inte ske med det förtorkade?”

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Jag är den sanna vinstocken och min Fader är vinodlaren.

 

Han tar bort varje gren i mig som inte bär frukt.

 

Var gren som bär frukt beskär Han så att den må bära mer frukt. 

 

Du har redan blivit renad av ordet jag sagt till dig. 

 

Håll dig till mig såsom jag håller mig till dig.

 

Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte håller sig till vinstocken,

 

så kan inte heller du om du inte håller fast vid mig.

 

Den som inte tror på mig kommer att kastas bort som en gren och vissna;

sådana grenas samlas, kastas på elden och bränns.

AmenÖversättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen


Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

Eia Mater, fons amoris             Me sentire vim doloris         Fac, ut tecum lugeam

 

(O du Moder! Kärleks källa!)     (Vidrör min ande ifrån ovan)     (Gör mitt hjärta ett med ditt.)

STATION IX

Jesus faller för tredje gången – Iesus tertio cadit ad ascensum Calvariae –- knäböj -


 ©CommanderCrossRosary2019/07201.

Detail: Carrying the Cross, Lucas van Leyden, c. 1521.

The Art of Christianity Collection. AP00061. Used with Permission. 

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.

- avslut knäböj -

Mysterium – from the Gospel – Klag 3:27-32, Heb 12:1-2:


Det är gott för en man att bära ok som ung.

Må han sitta ensam och tyst när Herren lägger oket på.

Må han trycka ansiktet mot marken - kanske finns det ännu hopp.

Må han vända sin kind mot den som slår och bli överöst med hån.

Ty Herren förkastar inte för alltid:

har han plågat, förbarmar han sig åter i sin stora godhet.;

När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen,

låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss,

och hålla ut i det lopp vi har framför oss.

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Herre, det är vi som sviker Dig, om och om igen, efter alla våra högtflygande ord och vidlyftiga gester.

 

Var barmhärtig mot Din Kyrka; också inom henne fortsätter Adam att falla.

 

När vi faller drar vi ner Dig på jorden och satan skrattar; 

för han hoppas att Du inte ska kunna resa dig från det fallet

han hoppas att när du dras ner av Din Kyrkas fall,

ska Du förbli liggande och besegrad.

 

Men Du kommer att stiga upp igen. Rädda och och helga oss alla.

AmenÖversättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

Fac ut ardeat  cor meum       In amando Christum Deum      Ut sibi complaceam

 

(Låt mig känna det du kände;)     (må min ande glöda, smälta)     (av kärlek för vår Herre Krist')

STATION X

Jesus blir avklädd – Iesus exuitur vestibus –


- knäböj -


Crucifixion,Passion.15, TheodoreGalle.1591, The Art of Christianity, AP00095. Used with Permission.


W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.

- avsluta knäböj -

Mysteriumur Evangelium:  Joh 19:17-24, Mark 15:24, Luk 23:33-46, Matt 27:33-36:


När de kom till Golgota, tog soldaterna, som hade korsfäst Jesus, hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat., och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke.


De sade därför till varandra:

”Vi skär inte sönder den utan kastar lott om vem som skall ha den.”


Sedan slog de sig ner där och vaktade honom.


Jesus sade: ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.”

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Herre Jesus, De tog Dina kläder, utsatte Dig för skam, utstötte Dig ur gemenskapen. Du tog Dig an de fattigas, världens utstöttas, lidande och nöd. Och just på det sättet uppfyller Du profeterna utsagor.  

 

För vi hade ingenting med oss till denna världen:

och vi bär sannerligen inte något med oss ut ur den.

 

Men med mat och tak över huvudet

 

med det är vi nöjda.


Översättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.


”för tomhänta kom vi till världen och tomhänta skall vi gå ur den.

Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda.”

1 Tim 6:7-8

Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen


Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

Sancta Mater, istud agas            Crucifixi fige plagas      Cordi meo valide

 

(Heliga Guds Moder! Fyll mitt)     (hjärta med vartenda sår som)     (Frälsaren led av för mig,)

STATION XI

Jesus korsfästes – Iesus cruci affigitur –


- knäböj -


Crucifixion of Christ, Jan Luyken, Philipp Mortier, c.1700. The Art of Christianity Collection. AP00109. Used with Permission.

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.

- avslut knäböj -

Mysteriumur Evangelium:  Matt 27:35-44, Luk 23:33-43, Mark 15:24-32, Joh 19:18-27:


Översteprästerna, de skriftlärda och de äldste gjorde också narr av honom och sade: ”Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa.

Han är Israels kung, nu får han stiga ner från korset, så skall vi tro på honom”


Det fanns också ett anslag ovanför honom skrivet på grekiska, latin och hebreiska:

"Det här är judarnas konung"


Samtidigt korsfästes två rövare, den ene till höger och den andre till vänster om Jesus. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sade:


”Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar

– hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset.”.Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Herre Jesus Kristus, Du lät dem spika fast Dig vid Korset, 

 

Du tog på Dig det hemska grymma lidandet,

förstörelsen av Din Kropp, förnedringen.

 

Du lät dem spika fast Dig;

Du försökte inte undvika eller förmildra ditt lidande.

 

Måtte vi aldrig fly från det vi är kallade att göra.

 

Hjälp oss att förbli Dig trogna.

 

Hjälp oss att avslöja den falska frihet som kan föra oss bort från Dig.

AmenÖversättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.


Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen


Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

Tui Nati vulnerate            Tam dignati pro me pati         Poenas mecum divide

 

(Låt mig med dig dela smärtan)     (när Han drpts för mina synder,)     (plågades till döds för mig,)

STATION XII

Jesus dör på korset – Iesus in cruce moritur –


- knäböj genom hela stationen - 


Crucifixion of Christ, Gustave Doré. The Art of Christianity Collection. AP00202. Used with Permission.

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.

Mysteriumur Evangelium:  Matt 27:45-51, Joh 19:26-28, Mark 15:33-41, Luk 23:44-49, Joh 19:28-30:


Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen, det var solen som förmörkades. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden, och det varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst:

”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” …


När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sade han till sin mor

”Kvinna, där är din son.”


Sedan sade han till lärjungen:

”Där är din mor.”


Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Förhänget i templet brast mitt itu, i två delar, marken skakade av en jordbävning och klippor rämnade.

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Vid denna tidpunkten i historien lever vi i Guds mörker.

 

Genom Dina stora lidanden och människans ondska,

tycks Guds ansikte, Ditt ansikte, vara skymt, oigenkännnligt.

 

Och ändå, på Korset, har Du avslöjat Dig.

 

Just genom att vara den som lider och älskar är Du den Högste.

 

Hjälp oss att tro på Dig och följa Dig i vår timma av mörker och nöd.

AmenÖversättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen


Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

- avslut knäböj - (när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

Fac me tecum pie flere            Crucifixo condolere          Donec ego vixero

 

(Låt mina tårar blandas med dina)       (sörja Honom som sörjt över mig)      (alla dagar av mitt liv)

STATION XIII

Jesus tas ner från korset – Corpus Christi de cruce deponitur –


- knäböj -


DepositionChrist
Deposition Christ

 ©CommanderCrossRosary2019/07201.

1. Detail: Deposition, Jacob de Gheyn, c. 1600. The Art of Christianity Collection. AP00028. Used with Permission.

2. Deposition, Rembrandt, 1633. The Art of Christianity Collection. AP00026. Used with Permission.


W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.

- avslut knäböj -

Mysteriumur Evangelium:  Matt 27:51-61, Joh 19:31-42:


Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom.

Josef från Arimataia, en ansedd rådsherre och som också han hade blivit lärjunge till Jesus, tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu Kropp, Pilatus gav då order om att den skulle utlämnas.

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Herre, Du nedsteg till dödens mörker.

 

Men din Kropp är i goda händer och svept i en vit svepning. 

 

Tron är inte helt död; solen har inte helt gått ner. 

 

Förmörkelse är bara tillfälligt mörker, och solens första lysande strålar kommer att synas igen!

 

I mörkrets timma, låt oss veta att Du ännu är här.

 

Överge oss inte när vi frestas att ge upp.

AmenÖversättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.


Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen


Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(när vi sjunger dessa rader ur Stabat Mater, förflyttar vi oss till nästa station.)

        Crucem tecum stare          Et me tibi sociare           In plactu desidero

 

(Att få stå med dig vid Korset)     (få gråta och med dig bedja)     (det är allt jag önskar mig)

STATION XIV

Jesus läggs i graven – Corpus Christi in sepulcro ponitur –


- knäböj -


Detail: Sepulchure, Johann Galle, plate 18. The Art of Christianity Collection. AP00096. Used with Permission.

W. Vi tillber dig, Herre Jesus Kristus, och prisar dig.

W. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.


R. ty genom ditt heliga kors, † har du återlöst världen.

R. Quia per sanctam Crucem † tuam redemisti mundum.

- avslut knäböj -

Mysteriumur Evangelium:  Matt 27:57-66, Mark 15:42-47, Luk 23:50-56, Joh 19:38-42, 1 Kor 15:35-44:


Josef tog kroppen, svepte den i rent linnetyg och lade den i den nya grav som han hade låtit hugga ut åt sig i berget. Sedan rullade han en stor sten för ingången till graven och gick därifrån.


Maria från Magdala och den andra Maria var där och satt mitt emot graven.


Nästa dag, gick översteprästerna och fariseerna tillsammans till Pilatus och sade: ”Herre, vi har kommit att tänka på att när den där bedragaren ännu var i livet sade han: ’Efter tre dagar skall jag uppstå”. Pilatus svarade: ”Ni får en vaktstyrka. Gå och bevaka graven så gott ni kan.” 

Låt oss bli stilla i bön och meditation över Herrens ord.

Låt oss bedja:

Gud, som genom Din Enfödde Sons dyrbara Blod helgade Korsets standar, vi ber Dig,

att vi som gläds åt samma Heliga Kors ära, alltid må

åtnjuta Ditt beskydd, genom samme Kristus, vår Herre.

 

Herre Jesus Kristus, vid Din begravning antog Du samma död som ett vetekorn.


Du blev ett livlöst vetekorn

som ger ymniga skördar år efter år i all evighet.

 

Från graven lyser i varje generation vetekornets löfte

som leder till det verkliga manna, Livets Bröd,

i vilket Du ger oss av dig själv.

 

Det eviga Ordet har, genom Hans uppståndelse och död, 

blivit ett Ord som är oss nära:

Du lämnade Dig i våra händer och våra hjärtan,

så att Ditt ord kan växa inom oss och bära frukt.

 

Genom vetekornets död ger Du oss Dig själv

så att även vi kan våga förlora våra liv för att finna dem,

så att vi också kan tro på vetekornets löfte.

 

Hjälp oss växa i kärlek och vördnad för Ditt Eukaristiska mysterium- 

att göra Dig, Himmelens Bröd, till livets källa.

AmenÖversättning: Gunilla von Wachenfelt, Stockholm, 2021.


Låt oss bedja:

Fader Vår, som är i himmelen,

helgat varde Ditt namn,

tillkomme Ditt rike.

Ske Din vilja,

så som i himmelen, så ock på jorden.

Vårt dagliga bröd giv oss idag.

Och förlåt oss våra skulder

så som ock vi förlåta dem oss skyldiga äro.

Och inled oss icke i frestelse,

utan fräls oss ifrån ondo.

Amen


Hell Dig Maria,

full av nåd,

Herren är med dig.

Välsignad är du bland kvinnor,

och välsignad är din livsfrukt, Jesus

Heliga Maria, Guds Moder,

bed för oss syndare,

nu och i vår dödsstund,

Amen


Pater noster, qui es in caelis;

sanctificetur Nomen Tuum;

adveniat Regnum Tuum;

fiat voluntas Tua,

sicut in caelo, et in terra.

Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;

et dimitte nobis debita nostra,

sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;

et ne nos inducas in tentationem;

sed libera nos a malo.

AmenAve Maria,

gratia plena

Dominus tecum.

Benedicta tu in mulieribus,

et benedictus fructus ventris tui, Jesus

Sancta Maria, mater Dei,

ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostræ,

Amen


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,

såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet.

Amen


Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.

Amen


W.   Korsfäste Herre Jesus Kristus,                       

W.   Miserére nostri Dómine, 

R.   Förbarma dig över oss.                

R.   Miserére nostri.


W.   tänk på alla arma syndare när du kommer med ditt rike, ge dem den eviga vilan.

W.   Fidélium ánimae per misericordiam Dei requiéscant in pace.

R/W. Amen

(vi förflyttar vi oss till högaltaret)

Virgo virinum praeclara,        mihi iam non sis amara,       fac me tecum plangere.

 

 Jungfru, välsignad bland dem alla!         Hör på när jag ber dig att få        dela din gudomliga sorg.

SLUTBÖN INFÖR HÖGALTARET

 

Herre, vår Gud,

i Jesu, vår broders, brutna kropp

ser vi vem du är för denna värld.

I det brutna Brödet tar vi emot ditt löfte

att han är förlåtelsen för våra synder

Vi ber dig - eftersom han har fullbordat allt –

ta upp oss i din frid, vilka vi än är,

och sänd din Ande över oss, så att vi,

öppna och mottagliga,

kan komma till dig och be till dig med dessa ord:

 


Fader vår/Pater noster  ...

 

VÄLSIGNELSE

- utdelas endast av en präst - 

 – om ingen präst är närvarande så kan nedan avslutning ske av den som leder korsvägen –

 

V.   Dóminus nos benedícat, † et ab omni malo deféndat, et ad vitam perdúcat ætérnam.

R.   Et fidélium ánimæ per misericórdiam Dei requiéscant in pace.

V./R. Amen.

 

 

 

 

I Faderns, Sonens, och den Helige Andes namn, Amen


† In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti


 


"... ljuset lyser i mörkret; och mörkret har inte insett det."

John 1:5


Tro, Hopp och Kärlek

de tre Gudomliga Dygderna